Codzienność dziecka ze zdiagnozowanym mózgowym porażeniem dziecięcym czterokończynowym, padaczką i hipoplazją móżdżku, to ciągła rehabilitacja, wizyty w szpitalach oraz kontrole lekarskie. Dla rodziców, to walka o każdy grosz, by zapewnić córce dobre i godne życie. Koszty fizjoterapii, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne i zakupu specjalistycznego sprzętu przewyższają budżet rodziny. Potrzebujemy zebrać 10 tys.złotych na wsparcie dalszego leczenia Zuzi, wnuczki pracownika spółki PKP CARGO.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie zbiórki charytatywnej na leczenie naszego podopiecznego, pracownika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Wojtek wraca bardzo powoli, do zdrowia.

Konkursem plastycznym zatytułowanym „Portret Misia Kolejarza” najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Bodzanowie uczcili dwie okazje przypadające 25 listopada – Święto Kolejarza oraz Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Po raz kolejny pod tym hasłem Kolejarska Służba Krwi organizuje akcję krwiodawczą. Współorganizatorem wydarzenia jest powstały przy PKP Intercity S.A. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Iglica”.