W przeddzień przyjęcia przez Parlament Europejski nowych rozwiązań dotyczących finansowania inwestycji infrastrukturalnych oraz zmian na unijnym rynku kolejowym, do Polski przyjadą eurodeputowani Komisji Transportu i Turystyki.

W przeddzień przyjęcia przez Parlament Europejski nowych rozwiązań dotyczących finansowania inwestycji infrastrukturalnych oraz zmian na unijnym rynku kolejowym, do Polski przyjadą eurodeputowani Komisji Transportu i Turystyki. Podczas wizyty europejscy goście spotkają się z wieloma przedstawicielami wiodących spółek Grupy PKP, w tym prezesami PKP S.A., PKP PLK, PKP Intercity oraz  PKP Cargo.

W dniach 15-17 lipca po raz pierwszy w historii do Polski przyjadą eurodeputowani Komisji Transportu i Turystki (TRAN) Parlamentu Europejskiego z jej przewodniczącym Brianem Simpsonem. Celem tej wizyty jest bezpośrednie zapoznanie się ze stanem rozwoju poszczególnych gałęzi transportu i wyzwaniami,  przed którymi stoi polski sektor transportowy.

- Liczymy, że seria zaplanowanych spotkań z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego pozwoli z jednej strony przedstawić wyzwania jakie stoją przed koleją i Grupą PKP, a z drugiej pozwolą nam na określenie możliwości wsparcia rozwoju kolei przez instytucje europejskie – mówi Jakub Karnowski, prezes Grupy PKP.

Podczas wizyty posłowie Parlamentu Europejskiego będą prowadzić rozmowy m.in. z przedstawicielami Ministerstwa Transportu, Gospodarki Morskiej i Budownictwa a także przedstawicielami Grupy PKP, w tym PKP S.A., PKP CARGO, PKP PLK oraz PKP Intercity.  Przedstawiciele spółek Grupy PKP będą mieli możliwość bezpośredniego przedstawienia i omówienia inwestycji kolejowych w Polsce, kluczowych aspektów czwartego pakietu kolejowego, planów rozwoju transportu kolejowego pomiędzy Unią Europejską i Azją oraz połączeń transportowych z krajami sąsiednimi.

Wizyta Komisji TRAN odbywa się w przeddzień przyjęcia nowych regulacji dotyczących kształtu transeuropejskiej sieci TEN-T. W ramach sieci TEN-T w Unii Europejskiej powstaną nowe transportowe korytarze intermodalne. 

- Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę przy tworzeniu prawa dotyczącego sektora kolejowego w Europie. Akty takie jak TEN-T i przepisy CEF mają absolutnie kluczowe znaczenie dla wszystkich podmiotów kolejowych w Unii Europejskiej. Jesteśmy gotowi i otwarci na dalszą współpracę, na prezentowanie naszych poglądów, dzielenie się obawami i doświadczeniami i mam nadzieję, że nasz głos - który jest głosem głównego beneficjenta - zostanie wysłuchany i wzięty pod uwagę. Jako zarządca infrastruktury przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – mówi Remigiusz Paszkiewicz, Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- PKP CARGO to drugi największy w Unii Europejskiej towarowy przewoźnik kolejowy i pierwszy w Polsce. Mamy licencje uprawniające nas do prowadzenia samodzielnych przewozów w Niemczech, Czechach, na Słowacji, w Austrii, na Węgrzech oraz w Belgii. Jesteśmy zainteresowani modernizacją infrastruktury kolejowej w UE i rozwojem tego segmentu transportu we Wspólnocie, bo chcemy być obecni na unijnym rynku – mówi Łukasz Boroń, prezes PKP Cargo.

Wizyta jest ważna także dlatego, że obecnie Parlament Europejski kończy prace nad nowym instrumentem finansowania infrastruktury o nazwie CEF (Connecting Europe Facility), w ramach którego państwa członkowskie będą miały do dyspozycji blisko 30 mld euro (z czego 10 mld euro zostanie przeznaczone na rozwój infrastruktury transportowej w państwach polityki spójności, wśród których Polska stanie się największym beneficjentem).

W tym tygodniu posłowie-sprawozdawcy po raz pierwszy przedstawili  w Parlamencie Europejskim sprawozdania dotyczące propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej składających się na 4. Pakiet Kolejowy, którego ostateczny kształt rzutować będzie na przyszły rynek kolejowy UE.

- Dla PKP Intercity to dobra okazja do przedstawienia stanowiska przewoźnika pasażerskiego wobec propozycji legislacyjnych składających się na czwarty pakiet kolejowy. Zakłada on m.in. otwarcie rynku krajowych przewozów pasażerskich oraz propozycje zmian do obowiązujących obecnie przepisów dotyczących świadczenia usług publicznych w zakresie transportu kolejowego. Przewiduje ponadto usprawnienie zarządzania i bezpieczeństwa kolei oraz reformy techniczne. Te przepisy będą miały w przyszłości istotny wpływ na obszar świadczenia usług transportu kolejowego w ramach pomocy publicznej. Należy więc wykorzystać każdą możliwość uzasadnienia stanowiska Grupy PKP. Takie spotkanie to szansa na podjęcie ciekawej dyskusji  – mówi Paweł Hordyński, członek zarządu ds. finansowych PKP Intercity S.A.

Wizyta przedstawicieli TRAN organizowana jest z inicjatywy polskich eurodeputowanych z Komisji TRAN PE, tj. Bogdana Marcinkiewicza, Artura Zasady i Bogusława Liberadzkiego.