Trzy spółki z Grupy PKP zakończyły właśnie wspólne postępowanie na zakup oleju napędowego. To kolejny przykład na szukanie oszczędności w Grupie. Tym razem ich wysokość wyniosła ok. 4 mln zł.

Trzy spółki z Grupy PKP zakończyły właśnie wspólne postępowanie na zakup oleju napędowego. To kolejny przykład na szukanie oszczędności w Grupie. Tym razem ich wysokość wyniosła ok. 4 mln zł.

W postępowaniu wzięły udział PKP Energetyka (lider postępowania), PKP PLK oraz PKP Intercity. Każda ze spółek oszacowała oszczędności uzyskane z tego tytułu:

- PKP PLK – ok. 2 mln zł

- PKP Energetyka – ok. 1,7 mln zł

- PKP Intercity – ok. 200 tys. zł

Łączna wartość zamówienia dla Grupy Zakupowej wyniosła 118 357 613,47 zł netto i jest niższa od szacowanej wartości o ponad 11 mln zł. Dotychczasowa marża uległa natomiast obniżeniu o 2% do 4%.

Do realizacji wyznaczonych zadań wyłoniono 4 wykonawców . Umowy na dostawę oleju zawarto  na okres 3 lat.

Grupa Zakupowa została utworzona w celu optymalizacji działań Grupy PKP oraz podnoszenia jej efektywności operacyjnej. To kolejne z narzędzi, które ma wpłynąć na poprawne funkcjonowanie spółek oraz przyczynić się do efektywnej restrukturyzacji całej Grupy – mówi Wojciech Derda, Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych i Kontrolingu PKP S.A.

Przetarg na dostarczenie oleju napędowego to tylko jeden z przykładów wspólnych zakupów. Jeszcze w maju spółki PKP S.A. i PKP PLK wspólnie zorganizowały przetarg na utrzymanie czystości na wybranych dworcach i stacjach kolejowych. W tym samym miesiącu ogłoszono także przetarg na dostawę papieru dla 7 spółek kolejowych. W planach jest również wybór jednego dostawcy na świadczenie usług telefonii komórkowej dla wszystkich podmiotów w Grupie .

Działanie Grupy Zakupowej nie wyklucza indywidualnych zakupów, realizowanych przez poszczególne spółki.