Polskie Koleje Państwowe S.A. przekazały plac budowy wykonawcy robót. W pierwszej kolejności powstanie dworzec tymczasowy, w którym podczas realizacji inwestycji będzie odbywać się obsługa podróżnych, a następnie wykonawca przystąpi do rozbiórki budynku dworca. W ramach inwestycji powstanie nowoczesny, ekologiczny i dostosowany do potrzeb wszystkich pasażerów dworzec kolejowy.

Przebudowa dworca Łódź Kaliska to kolejna inwestycja realizowana przez Polskie Koleje Państwowe w województwie łódzkim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Dzięki niej zmieni się nie tylko budynek dworca, ale również plac przydworcowy. Zgodnie z założeniami projektu przebudowy pozostawiono trójnawowy charakter dworca z bezpośrednim powiązaniem z nowym tunelem łączącym aleję Włókniarzy z ulicą Unii Lubelskiej. Dworzec będzie posiadał prostą bryłę, przeszkloną od placu przydworcowego i parkingu, z elewacją wykonaną z miedzi oksydowanej (jest to materiał trwały i niewymagający konserwacji). W środkowej nawie budynku na całej długości dachu znajdzie się nowoczesny świetlik. Wnętrze zostanie również wykończone elementami z miedzi, nawiązującymi kształtem do świetlika. Na parterze dworca znajdzie się część służąca podróżnym, w tym kasy biletowe, przestronna poczekalnia wraz z częścią dla dzieci oraz lokale komercyjne. Natomiast piętra obu skrzydeł budynku przeznaczono dla spółek kolejowych.

Ta inwestycja jest Łodzi bardzo potrzebna i cieszę się, że już niedługo w miejscu mocno wyeksploatowanego i nieprzystającego do naszych czasów dworca, ruszy budowa nowoczesnego obiektu z przemyślaną infrastrukturą, ułatwieniami dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się i całym zapleczem dla podróżnych. Warto zauważyć, że gdy tylko zakończy się największa kolejowa inwestycja w Polsce, czyli budowa łódzkiego tunelu średnicowego, Łódź Kaliska dodatkowo zyska na znaczeniu i będzie obsługiwała znacznie więcej podróżnych niż obecnie – bez nowego dworca byłoby to niemożliwe. Dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna to warunek dynamicznego rozwoju regionu. Jesteśmy tego świadomi, stąd nasze inwestycje w tylu miejscach w Polsce – podkreśla minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Przebudowa dworca Łódź Kaliska jest kolejnym dowodem na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o rozwój kolei i komfort pasażerów. W ramach tej inwestycji powstanie nowoczesny i bezpieczny obiekt, służący wszystkim podróżnym. Dodatkowo projekt przebudowy dworca wpisuje się także w nowe założenia związane ze zwiększeniem przepustowości całej stacji kolejowej Łódź Kaliska – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dworzec Łódź Kaliska to kolejny obiekt w województwie łódzkim, który zostanie zmodernizowany w ramach autorskiego programu realizowanego przez PKP S.A. W sumie w wyniku realizacji programu w tym regionie aż 10 miejscowości wzbogaci się o przebudowane oraz zupełnie nowe dworce kolejowe. Warto przypomnieć, że w 2022 roku udostępniliśmy podróżnym dworce w Gorzkowicach, Wilkoszewicach i Rogowie – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Budynek zostanie wyposażony w nowoczesne instalacje zarówno podnoszące komfort użytkowania, jak i służące stricte podróżnym – wyświetlacze przyjazdów i odjazdów pociągów, biletomaty czy windy. Cały budynek dworca wraz z otoczeniem zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, w tym pasażerów z niepełnosprawnościami. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne oraz wprowadzone usprawnienia, w tym m.in. ścieżki prowadzące, dotykowe plany dworca, tabliczki w alfabecie Braille’a oraz toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Modernizacja dworca Łódź Kaliska to również inwestycja w ekologię i bezpieczeństwo. W budynku zaprojektowano energooszczędne oświetlenie, ogrzewanie podłogowe oraz system wentylacji z klimatyzacją. Za optymalizację zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody oraz pracę urządzeń i instalacji będzie odpowiadał system BMS (Building Management System). Bezpieczeństwo w budynku i jego najbliższym otoczeniu zapewnią nowoczesne systemy: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowe.

Zmieni się również najbliższe otoczenie dworca. Powstanie nowoczesny plac przydworcowy służący jako węzeł komunikacyjny, dostosowany do ruchu samochodów (z miejscem do ładowania samochodów elektrycznych), autobusów oraz rowerów wraz z dużą wiatą rowerową. Natomiast za budynkiem zaplanowano parking dla pasażerów. Przy dworcu znajdzie się także postój taksówek. W ramach zagospodarowania zaplanowano dużą ilość nasadzeń, zarówno drzew, jak i krzewów oraz traw, dzięki czemu teren mocno się zazieleni.

Projekt uwzględnia również nowe założenia związane ze zwiększeniem przepustowości stacji kolejowej Łódź Kaliska, w tym budową łódzkiego tunelu średnicowego. Budynek dworca zostanie zintegrowany z układem stacyjnym, nowymi tunelami i peronami.

Podczas realizacji inwestycji obsługa podróżnych zostanie przeniesiona do kontenerowego dworca tymczasowego. Dworzec ten będzie wyposażony w poczekalnię z kasami biletowymi oraz toalety. Będzie znajdował się w pobliżu tunelu prowadzącego do al. Unii. Na czas budowy zostaną zapewnione dodatkowe dojścia do peronów.

Przebudowa dworca kolejowego Łódź Kaliska będzie kosztowała ponad 56,5 mln zł. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A. Wykonawcą prac budowlanych jest firma SKB LDR z Warszawy, a projekt przebudowy dworca opracowała pracownia An Archi Group Sp. z o.o. z Gliwic. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2025 roku.