Około 30 tysięcy testów – tyle odczynników Instytut Hematologii i Transfuzjologii zamierza zakupić za środki przekazane w drodze darowizny przez spółki Grupy PKP i Fundację Grupy PKP. 

Drogie Koleżanki i Koledzy, pracownicy spółek kolejowych, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc kolejarzowi – panu Wojciechowi Papiernik.
Pan Wojciech od ponad 26 lat był związany z koleją, pracując jako elektryk w spółce PKP. Jego codzienna praca wiązała się z dużym ryzykiem i niebezpieczeństwem, narażała zdrowie i życie.

Spółki z Grupy PKP przekazały Fundacji Grupy PKP 1,5 mln zł na rzecz rozszerzenia działalności Narodowego Instytutu Leków. Dotacja celowa umożliwi Instytutowi rozpoczęcie testów na obecność koronawirusa COVID-19.

Gdyby żył Stanisław Moniuszko, wielki polski kompozytor, to dziś by świętował swoje 201 urodziny. Jubilat jest Patronem dworca kolejowego Warszawa Centralna, dlatego przypominamy o tym wielkim Polaku.