Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc Julce, która ma 17 lat i jest córką pracownika PKP CARGO S.A.. Choruje na mózgowe porażenie dziecięce i lekooporną padaczkę Zespołu Lennoxa-Gastauta. Pomóżmy Julce i jej rodzicom w zebraniu funduszy na leczenie!

21 dworców znalazło się w kolejnym etapie konkursu i walczy o miano „Dworca Roku 2020”. Właśnie tyle obiektów zostało wyłonionych dzięki głosowaniu, w którym mógł wziąć udział każdy chętny.

Fundacja Grupy PKP wspiera akcję wakacyjnej zbiórki krwi. Zachęcamy wszystkich Pracowników spółek kolejowych aby włączyli się do akcji.

21 000 zł – tyle dzięki Wszystkim darczyńcom udało nam się zebrać, aby pomóc w leczeniu Maciejowi Surówce. Środki te umożliwiły zakup wnioskowanego sprzętu, tj. łóżka ortopedycznego, materaca przeciwodleżynowego oraz wózka dla osoby niepełnosprawnej.

Dzięki Fundacji Grupy PKP i spółce LOTOS Kolej dzieci z najuboższych kolejarskich rodzin otrzymały sprzęt komputerowy do nauki on-line z potrzebnym oprogramowaniem. W akcję zaangażowały się także inne kolejowe spółki.

Od dziś w hali dworca Warszawa Centralna im. Stanisława Moniuszki można oglądać ekspozycję „TU rodziła się »Solidarność«”. Jest ona unikatowym projektem obrazującym powstanie NSZZ „Solidarność” na Mazowszu.

W miesiąc wspólnie ponad 60 tys. zł na zakup protez dla naszej podopiecznej Judyty, studentki II roku kierunku Transport Kolejowy. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli zbiórkę charytatywną Fundacji Grupy PKP, pracownikom i zarządowi PKP CARGO SA za przekazanie darowizny na ten cel.

 W 40. rocznicę „Lubelskiego Lipca” kolejarze uczcili Bohaterów tamtych wydarzeń. W uroczystościach na terenie byłej lokomotywowni w Lublinie wzięli udział m.in.: Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A., Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, Czesław Niezgoda, przewodniczący Komitetu Strajkowego Kolejarzy w 1980 r., Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele spółek kolejowych oraz kolejarskich organizacji związkowych. Głównym organizatorem była Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.