Spółki z Grupy PKP przekazały Fundacji Grupy PKP 1,5 mln zł na rzecz rozszerzenia działalności Narodowego Instytutu Leków. Dotacja celowa umożliwi Instytutowi rozpoczęcie testów na obecność koronawirusa COVID-19.

Gdyby żył Stanisław Moniuszko, wielki polski kompozytor, to dziś by świętował swoje 201 urodziny. Jubilat jest Patronem dworca kolejowego Warszawa Centralna, dlatego przypominamy o tym wielkim Polaku.

Na przestrzeni lat, ksiądz Marciniak wielokrotnie uczestniczył w ważnych dla kolejarzy mszach i wydarzeniach. Jako krajowy animator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich pełni swoją misję kapłańską z ogromnym zaangażowaniem. Jest zawsze z ludźmi i dla ludzi.

Drogie Koleżanki i Koledzy, pracownicy spółek kolejowych, zwracamy się do Państwa z prośbą
o pomoc kolejarzowi - panu Krzysztofowi Pawlakowi. W domu jego mamy wybuchł pożar.  Sytuacja ta niezwykle dotkliwie dotknęła finansowo rodzinę, ponieważ zniszczeniu uległa większość pomieszczeń.

Firma Budimex S.A. przekazała darowiznę  Fundacji Grupy PKP na rzecz walki z COVID-19. Jednym z kluczowych działań, które wspólnie prowadzimy jest zabezpieczanie pracowników na budowach kolejowych poprzez wyposażenie ich w środki ochrony osobistej.

Fundacja Grupy PKP prowadzi wspólnie z wydawcą magazynu „Raport Kolejowy” akcję „Emerycie #zostań w domu”.

Katarzyna Grucela, konduktorka, dla której kolej jest całym życiem, potrzebuje Waszej pomocy. Walczy z ciężką chorobą nowotworową – glejakiem złośliwym. Nadzieją jest wykonanie protonoterapii w Czechach.

Wspieramy działania Fundacji Dorastaj z Nami, która w tym trudnym czasie prowadzi działania na rzecz pracowników służb publicznych, cichych bohaterów, którzy działają z myślą o bezpieczeństwie obywateli.