Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Łukasza Szczepana Derylaka, miłośnika kolei, Przewodniczącego Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Kolejarskich Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Dzięki darowiźnie celowej, przekazanej przez PKP Energetyka S.A., Fundacja Grupy PKP wsparła Niepubliczne Technikum Kolejowe w Tychach. Otrzymane środki pozwolą szkole na przygotowanie stanowiska egzaminacyjnego dla przyszłych pracowników kolei.

Pracownicy spółek kolejowych odpowiedzieli na apel Narodowego Centrum Krwi i wzięli udział w zorganizowanej przez Fundację Grupy PKP oraz Zespół ds. Promocji Honorowego Dawstwa Krwi w Grupie PKP zbiórce osocza osób, które wygrały z COVID-19. W ramach akcji kolejarze oddawali także krew.

Składamy podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce charytatywnej dla pana Wiesława, emerytowanego maszynisty PKP CARGO S.A.

Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, wzięła udział w uroczystym odsłonięciu odnowionej kwatery powstańczej IV Zgrupowania „Gurt” na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Renowacja była możliwa między innymi dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Fundację Grupy PKP.

Obustronna hemimelia strzałkowa – to niezwykle rzadka choroba, na którą cierpi Wiktor, wnuk pracownika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Aby chłopiec mógł w przyszłości chodzić, konieczna jest kosztowna operacja. Fundacja Grupy PKP rozpoczyna zbiórkę charytatywną na ten cel.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce charytatywnej dla Tomka, maszynisty PKP Intercity S.A.

Pod hasłem #SzczepimySię ruszył Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19. W ramach towarzyszącej mu akcji informacyjnej dowiemy się m.in., czy szczepienie jest bezpieczne, ile kosztuje i gdzie można się zaszczepić.