W warszawskim sanktuarium Matki Bożej Różańcowej uczczono pamięć o premierze Janie Olszewskim. Znaczącą rolę w życiu tego zasłużonego dla Polski polityka odegrała kolej, z którą bardzo mocno związana była jego rodzina. Dlatego też w organizację uroczystości włączyła się Fundacja Grupy PKP, która wsparła powstanie pamiątkowej tablicy. Wśród zaproszonych gości byli Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie, a także Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A., który dokonał odsłonięcia tablicy.

"Nie ryzykuj swojego życia. Trzymaj się z dala od torów" – pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna edycja Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach (International Level Crossing Awareness Day). Podczas specjalnej sesji dotyczącej działań prewencyjnych wobec wtargnięć oraz samobójstw na torach, o sytuacji w Polsce będzie mówiła Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP i jednocześnie wiceprzewodnicząca Global Level Crossing Network.

Członkowie Komitetu Wykonawczego Platformy Bezpieczeństwa UIC ponownie debatowali na temat działań mających podnieść poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. W spotkaniu, które odbyło się w formie online, udział wzięła również Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP i jednocześnie nowa wiceprzewodnicząca Global Level Crossing Network.

Pan Waldemar spełnił marzenie z dzieciństwa – został maszynistą. Jako pracownik m.in. PKP CARGO S.A. przejechał tysiące kilometrów, a kierowane przez niego pociągi przewiozły tysiące ton ładunków. Dziś pragnie spełnić inne marzenie, o wiele większe – zatrzymać chorobę, z którą walczy i móc dalej żyć, żyć dla najbliższych, dla kolei, która jest jego pasją. Ma jeszcze wiele planów. Dołączając do zbiórki charytatywnej uruchomionej przez Fundację Grupy PKP, możemy sprawić, że ich realizacja okaże się możliwa.

Od początku wojny na Ukrainie kolejarze są jedną z tych grup zawodowych, które zaangażowały się w niesienie pomocy ofiarom rosyjskiej agresji. Liczne działania w tej przestrzeni podejmują Fundacja Grupy PKP oraz spółka WARS S.A., które ponownie zjednoczyły siły, by wesprzeć osoby szukające w Polsce schronienia przed wojennym dramatem. Tym razem wspólnie przekazały słodycze dla ukraińskich dzieci.

Fundacja Grupy PKP, w ramach współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego, zachęca zainteresowane placówki szkolne i przedszkolne do udziału w zajęciach edukacyjnych "Kampanii Kolejowe ABC II" dotyczących bezpieczeństwa na dworcach, peronach, w pociągach i na przejazdach kolejowo-drogowych.

Osłaniają glebę i zatrzymują wodę, chronią przed szkodliwym wpływem przemysłu, stanowią ostoję dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt ­– te wszystkie funkcje pełnią lasy, nazywane także "zielonymi fabrykami". Dlatego warto dbać o to, by było ich jak najwięcej. To zadanie realizuje Fundacja Grupy PKP. Wraz z PKP Intercity S.A. wsparła proekologiczny projekt, dzięki któremu przybyły cztery hektary lasów.