Drogie Koleżanki i Koledzy, pracownicy spółek kolejowych, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie Sebastiana i jego mamy. Sebastian ma atrofię mózgu i jest niepełnosprawny.
By poprawić jego komfort życia potrzebne jest specjalistyczne łóżko rehabilitacyjne i materac przeciwodleżynowy. Pomóżmy rodzinie w potrzebie.

Dotychczasowa Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP będzie piastować tę funkcję przez następne trzy lata. W czasie posiedzenia Rady Fundacji Grupy PKP 21 maja, Rada Fundacji zatwierdziła skład Zarządu Fundacji powołany przez Fundatora.

Dziś, 21 kwietnia obchodzimy 152. rocznicę śmierci inż. Stanisława Wysockiego. W 2020 roku świętujemy 175. rocznicę otwarcia pierwszego odcinka Drogi Żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej.

Już 18 maja rusza trzecia edycja konkursu „Dworzec Roku 2020”, czyli zorganizowana wspólnie przez Fundację Pro Kolej i Fundację Grupy PKP kampania promująca pozytywne oblicze kolei.

Około 30 tysięcy testów – tyle odczynników Instytut Hematologii i Transfuzjologii zamierza zakupić za środki przekazane w drodze darowizny przez spółki Grupy PKP i Fundację Grupy PKP. 

Drogie Koleżanki i Koledzy, pracownicy spółek kolejowych, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc kolejarzowi – panu Wojciechowi Papiernik.
Pan Wojciech od ponad 26 lat był związany z koleją, pracując jako elektryk w spółce PKP. Jego codzienna praca wiązała się z dużym ryzykiem i niebezpieczeństwem, narażała zdrowie i życie.

Spółki z Grupy PKP przekazały Fundacji Grupy PKP 1,5 mln zł na rzecz rozszerzenia działalności Narodowego Instytutu Leków. Dotacja celowa umożliwi Instytutowi rozpoczęcie testów na obecność koronawirusa COVID-19.

Gdyby żył Stanisław Moniuszko, wielki polski kompozytor, to dziś by świętował swoje 201 urodziny. Jubilat jest Patronem dworca kolejowego Warszawa Centralna, dlatego przypominamy o tym wielkim Polaku.