23 września br., w przededniu rozpoczęcia 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, do podpisanego w zeszłym roku Porozumienia o Współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej dołączyli kolejni sygnatariusze, w tym Koleje Litewskie. Obecnie w ramach przedsięwzięcia zainicjowanego przez PKP S.A., zarządy kluczowych portów morskich oraz operatorów terminali i centrów logistycznych działa 19 podmiotów.

23 września, w przeddzień rozpoczęcia 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku, odbyły się posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego i Komitetu Zarządzającego Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER). Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A. został ponownie wybrany na nową kadencję do zarządu CER (na lata 2020-2021).

Innowacyjny, nowoczesny i bazujący na polskiej myśli technicznej – taki jest nowy system, którego wdrożenie pozwoli usprawnić ruch pociągów przez wschodnią granicę Polski. Dzięki zastosowaniu rozwiązań technicznych systemu POLSUW możliwe będzie wyeliminowanie wielogodzinnych postojów na stacjach granicznych, które wynikają z konieczności wymiany kół w wagonach.  PKP S.A. podpisały umowę na zakup POLSUW.

Są pracowite i stanowią bardzo ważną część ekosystemu – pszczoły, bo o nich mowa, już niedługo zyskają nowe „mieszkania”. Galeria BWA Wrocław Główny wraz z PKP S.A. ogłosiła konkurs na stworzenie projektu ula, który stanie na dworcu Wrocław Główny.