Jedenaście dwustronnych plansz wypełnionych archiwalnymi zdjęciami i opisami wydarzeń z października 1980 roku – tak prezentuje się wystawa „Stacja Solidarność” na placu przed dworcem Wrocław Główny.

28 października 1900 roku oddano do użytku pasażerów Dworzec Centralny w Gdańsku, jego oficjalne otwarcie miało miejsce dwa dni później. Dokładnie po 120 latach PKP S.A. realizuje prace modernizacyjne oraz renowacyjne obiektu, dzięki którym odzyska on swój dawny blask.

Spółki kolejowe wraz z Instytutem Kolejnictwa oraz NASK - Państwowym Instytutem Badawczym podpisały porozumienie w sprawie powołania Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-Kolej. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce.

Podniesienie komfortu i standardu obsługi podróżnych, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, bezpieczeństwo oraz przywrócenie historycznego wyglądu dworca – to priorytety rozpoczynającej się przebudowy dworca w Trzemesznie.