W związku z obecną sytuacją na wszystkich dworcach PKP S.A. w Warszawie toalety są udostępniane pasażerom oraz uchodźcom za darmo.

Punkty pomocowe i miejsca odpoczynku w specjalnie wyznaczonych strefach, dodatkowe toalety oraz udogodnienia dla wolontariuszy – to najważniejsze rozwiązania, jakie są już wprowadzane w obsłudze pasażerów na dworcu Warszawa Centralna.

Dworce kolejowe są jednymi z pierwszych miejsc, do których docierają tysiące obywateli Ukrainy przybywających do Polski w związku trwającą za naszą granicą wojną. PKP muszą zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dworców oraz zadbać o niezakłóconą pracę obiektów, by umożliwić sprawną obsługę pasażerów z Ukrainy i zapewnić im pomoc.

Od dziś (4.03.2022) obsługa podróżnych została przeniesiona z budynku dworca Łowicz Główny do dworca tymczasowego. Pozwoli to wykonawcy na rozszerzenie frontu robót na cały obiekt.