Przywrócenie historycznego wyglądu dworca, poprawa komfortu podróżnych, dostępności oraz bezpieczeństwa to tylko niektóre z celów modernizacji dworca w Rzepinie. PKP S.A. ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych obiektu.

Prezes Polskich Kolei Państwowych, kontynuując cykl spotkań z przedstawicielami kluczowych europejskich przedsiębiorstw kolejowych, spotkał się z szefem Kolei Węgierskich (Magyar Államvasutak). Krzysztof Mamiński i Róbert Homolya omówili dwustronną współpracę oraz działania zespołu roboczego ds. kolei Grupy Wyszehradzkiej.

Zabytkowy, odnowiony z dbałością o detale, przyjazny dla podróżnych i środowiska, bezpieczny oraz będący miejscem spotkań lokalnej społeczności – taki będzie dworzec w Świebodzinie po zakończeniu inwestycji. PKP S.A. podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych.

4 czerwca br. Krzysztof Mamiński – prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A oraz Richard Lutz – szef niemieckiego koncernu kolejowego Deutsche Bahn AG odbyli rozmowę dotyczącą współpracy obu kolei, sytuacji sektora kolejowego w związku z pandemią COVID-19 oraz europejskiej polityki transportowej.