Klasyczne z nowoczesnymi wnętrzami i całkowicie nowe, z górskim charakterem, a do tego przyjazne podróżnym i środowisku – takie będą, już w przyszłym roku, kolejne dworce w Dolinie Popradu. Prace budowlane ruszają na kolejnych sześciu z nich. 

Dziś (25.04) Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały umowę patronacką z Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka”. Spółka obejmie swoim patronatem klasy kształcące uczniów w zawodzie technik logistyk.

Komfortowy, funkcjonalny, łatwo dostępny, bezpieczny oraz poddany renowacji z dbałością o historyczny detal – taki już niedługo będzie niewielki, neorenesansowy dworzec w Sochaczewie. PKP S.A. przekazały plac budowy wykonawcy.

Dziś (21 kwietnia br.) Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały porozumienie z Państwową Uczelnią Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. To doskonały przykład współpracy świata nauki z przedsiębiorcami i próba odpowiedzi naukowców na rzeczywiste potrzeby rynku.