Nowoczesna bryła, funkcjonalność i koncentracja przede wszystkim na obsłudze pasażerów – to główne założenia projektu nowego dworca kolejowego Olsztyn Główny. Dziś, w związku z dobiegającymi końca pracami projektowymi, PKP zaprezentowały wizualizacje nowego budynku olsztyńskiego Dworca Głównego.

22 czerwca 2020 roku uchwałą wspólnika PKP TELKOL Sp. z o.o. odwołano cały zarząd spółki. W jego miejsce powołano zarząd jednoosobowy.

Neobarokowy z bogato zdobioną elewacją i pięknymi oraz niemal pałacowymi wnętrzami. Dworzec w Przemyślu to przykład obiektu, w przypadku którego słowo dworzec, nabiera nobilitującego znaczenia, a sam budynek przypomina rezydencję magnacką.

16 czerwca 2020 r. Zarząd PKP S.A. wyraził zgodę na utworzenie przez PKP LHS spółki zależnej pod nazwą PKP Linia Chełmska Szerokotorowa sp. z o.o. Nowy podmiot z siedzibą w Chełmie będzie pełnił funkcje zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnika realizującego transport ładunków po linii kolejowej nr 63 oraz operatora kolejowych obiektów infrastruktury usługowej.