23 września br., w przededniu rozpoczęcia 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, do podpisanego w zeszłym roku Porozumienia o Współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej dołączyli kolejni sygnatariusze, w tym Koleje Litewskie. Obecnie w ramach przedsięwzięcia zainicjowanego przez PKP S.A., zarządy kluczowych portów morskich oraz operatorów terminali i centrów logistycznych działa 19 podmiotów.

2 marca br. na stołecznym Dworcu Centralnym im. Stanisława Moniuszki odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej wybitnemu polskimi inżynierowi Ernestowi Malinowskiemu, budowniczemu jednej z najwyżej położonych linii kolejowych na świecie.

Współpraca z Miastem Poznań przy planowanej modernizacji dworca Poznań Główny, a także stworzenie przy dworcu spójnej i funkcjonalnej przestrzeni służącej obsłudze podróżnych – to główne cele podpisanego przez PKP S.A. i Miasto Poznań listu intencyjnego.

W pełni zmodernizowane, wygodne i dostosowane do potrzeb wszystkich pasażerów – takie będą dworce kolejowe na stacjach Szepietowo i Jabłoń Kościelna. PKP właśnie podpisały umowę z firmą, która przebuduje kolejne dworce w woj. podlaskim. Zakończenie inwestycji planowane jest w I kwartale 2021roku.