17 listopada br. w Brukseli odbyła się konferencja pt. „Rola i znaczenie transportu kolejowego w europejskich regionach. Budowanie efektywnych regionalnych systemów transportowych opartych na kolei”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Europejskiego Roku Kolei przez Przedstawicielstwo PKP w Belgii, Dom Polski Wschodniej i Europejski Komitet Regionów.

17 listopada br. o godz. 10:00 Przedstawicielstwo PKP w Belgii, Dom Polski Wschodniej i Europejski Komitet Regionów organizują w Brukseli konferencję pt. „Rola i znaczenie transportu kolejowego w europejskich regionach. Budowanie efektywnych regionalnych systemów transportowych opartych na kolei”.

Przyciągnięcie większej liczby kobiet do pracy w sektorze kolejowym, zapewnienie kobietom większej ochrony oraz zagwarantowanie równego traktowania w miejscu pracy – to główne cele porozumienia wypracowanego przez Wspólnotę Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF).

Kubistyczny, ascetyczny w wyglądzie, a przy tym funkcjonalny, nowoczesny, ekologiczny, dostępny – taki jest nowy dworzec w Czarnej. To trzeci w województwie podkarpackim nowoczesny obiekt udostępniony podróżnym w ramach ogólnopolskiego Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.