Biuro Zarządu

KOZ

Biuro Spraw Pracowniczych

KOK

Biuro Komunikacji i Promocji

KOM

Biuro Prawne i Nadzoru Właścicielskiego

KOP

Biuro Audytu i Kontroli

KOA

Biuro Finansów i Rachunkowości

KFR

Biuro Windykacji

KFW

Biuro Funduszy

KIF

Biuro Kontrolingu i Analiz Grupy PKP

KFK

Biuro Inwestycji

KII

Biuro Bezpieczeństwa

KOB

Biuro Administracji i Eksploatacji Nieruchomości

KNE

Biuro Strategii i Rozwoju

KSR

Biuro Teleinformatyki

KIT

Biuro Zakupów

KFZ

Biuro Obrotu Nieruchomości

KNO

Biuro Geodezji i Ewidencji Nieruchomości

KSE

Biuro Logistyki

KSL

Biuro Infrastruktury Pasażerskiej i Obsługi Klienta

KSI

Biuro Analiz i Efektywności Procesów

KNA

Biuro Projektów Deweloperskich i Mieszkaniowych

KND

Zespół ds. Komercjalizacji Powierzchni Reklamowych

KOR

Oddziały:

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu

PKP S.A. - Oddział Kolejowa Medycyna Pracy