PKP S.A. ODDZIAŁ KOLEJOWA MEDYCYNA PRACY
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73A

Komunikat Dyrektora Oddziału KMP z dnia 30 marca 2020 r. godz. 12.00

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Komunikatu Dyrektora Oddziału KMP z dnia 27.03.2020 r. z godz. 11.30,  PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy Dyrekcja uprzejmie informuje, że w odniesieniu do czterech niżej wymienionych lokalizacji, w których są wykonywane badania wstępne, okresowe i kontrolne tj.:

 1. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Kraków, ul. Olszańska 6
 2. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 7a
 3. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Sopot, Dworcowa 3
 4. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Poznań, ul. Kolejowa 22

ze względu na konieczność skoordynowania możliwości wykonania badań profilaktycznych w warunkach ich zmniejszonej dostępności z powodu sytuacji epidemicznej w kraju,

uzgodnienia terminów badań z centralnymi działami kadrowymi poszczególnych Pracodawców będą się odbywać się w ciągu najbliższych dni wyłącznie na poziomie Dyrekcji Oddziału, a informacje o uzgodnieniach będą przekazywane przez Dyrekcję do ww. Przychodni. 

Prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat Dyrektora Oddziału KMP z dnia 27 marca 2020 r. godz. 11.30

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Komunikatu Dyrektora Oddziału KMP z dnia 16.03.2020 r. z godz. 10.00, 
PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy Dyrekcja uprzejmie informuje, że po przeprowadzeniu analizy dostępności świadczeń medycznych,

od dnia 30 marca 2020 r.,

dla potrzeb przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych

zostają uruchomione niżej wymienione lokalizacje

 1. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Kraków, ul. Olszańska 6
 2. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 7a
 3. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Sopot, Dworcowa 3
 4. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Poznań, ul. Kolejowa 22

natomiast wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania badań kontrolnych w przypadkach niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą i wyłącznie w odniesieniu do pracowników posiadających aktualne orzeczenia lekarskie wydane po badaniach wstępnych lub okresowych

pozostają uruchomione niżej wymienione lokalizacje

 1. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Warszawa, ul. Nowogrodzka 62 a
 2. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Białystok, ul. Słonimska 15/1
 3. Punkt Badań Profilaktycznych, Siedlce, ul. Kilińskiego 28
 4. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Lublin, ul. Okopowa 5
 5. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Rzeszów, Plac Dworcowy 2
 6. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Wrocław, ul. Paczkowska 26
 7. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Ostrów Wlkp., ul. Dworcowa 1
 8. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Szczecin, ul. 3 Maja 25/27

Badania będą przeprowadzane w ww. komórkach organizacyjnych wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu i potwierdzeniu z działem kadrowym Pracodawcy dnia i godziny przeprowadzenia badania danego Pracownika lub kandydata do pracy.

Pracownik zgłasza się ze skierowaniem na badanie kontrolne lub okresowe oraz z kopią aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego po badaniach wstępnych lub okresowych.

Kandydat do pracy zgłasza się ze skierowaniem na badanie wstępne.

W ww. komórkach organizacyjnych nadal obowiązuje

przeprowadzanie pomiarów temperatury  osób zgłaszających się na badania profilaktyczne oraz przeprowadzanie wywiadów epidemicznych.

Powyższe wykazy komórek organizacyjnych  przeprowadzających poszczególne rodzaje badań
mogą ulec zmianie.

W odniesieniu do pozostałych komórek organizacyjnych Kolejowego Zakładu Medycyny Pracy i Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej zawieszenie wykonywania zadań służby kolejowej medycyny pracy zostaje przedłużone do dnia 3 kwietnia 2020 r. włącznie.

Okres obowiązywania zawieszenia może ulec zmianie.

Aktualne informacje na temat bieżącego funkcjonowania komórek organizacyjnych KZMP i CNMK w poszczególnych miastach, mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej PKP S.A. (pkp.pl/Serwis korporacyjny/Kontakt/Kolejowa Medycyna Pracy) oraz w Dyrekcji Oddziału KMP, w Wydziale ds. Organizacji Świadczeń Medycznych, Logistyki i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 474 43 82 lub 22 474 41 01 lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat Dyrektora Oddziału KMP z dnia 24 marca 2020 r. godz. 12.00

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Komunikatu Dyrektora Oddziału KMP z dnia 16.03.2020 r. z godz. 10.00,  PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy Dyrekcja uprzejmie informuje, że po przeprowadzeniu analizy dostępności świadczeń medycznych,

od dnia 23 marca 2020 r.,

wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania badań kontrolnych w przypadkach niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, wyłącznie w odniesieniu do pracowników posiadających aktualne orzeczenia lekarskie wydane po badaniach wstępnych lub okresowych

zostają uruchomione niżej wymienione lokalizacje

 1. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Warszawa, ul. Nowogrodzka 62 a
 2. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Białystok, ul. Słonimska 15/1
 3. Punkt Badań Profilaktycznych, Siedlce, ul. Kilińskiego 28
 4. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Lublin, ul. Okopowa 5
 5. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Kraków, ul. Olszańska 5
 6. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Rzeszów, Plac Dworcowy 2
 7. Punkt Badań Profilaktycznych, Tarnów, Plac Dworcowy 3
 8. Punkt Badań Profilaktycznych, Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 56
 9. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 7a
 10. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Sopot, Dworcowa 3
 11. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Wrocław, ul. Paczkowska 26
 12. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Poznań, ul. Kolejowa 22
 13. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Ostrów Wlkp., ul. Dworcowa 1
 14. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Szczecin, ul. 3 Maja 25/27

Badania kontrolne będą przeprowadzane w ww. komórkach organizacyjnych

wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu i potwierdzeniu z działem kadrowym Pracodawcy dnia i godziny przeprowadzenia badania danego Pracownika. Pracownik zgłasza się ze skierowaniem na badanie kontrolne oraz z kopią aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego po badaniach wstępnych lub okresowych.

W ww. komórkach organizacyjnych nadal obowiązuje

przeprowadzanie pomiarów temperatury  osób zgłaszających się na badania profilaktyczne oraz przeprowadzanie wywiadów epidemicznych.

Wyżej wymieniony wykaz komórek organizacyjnych może ulec zmianie.

W odniesieniu do pozostałych komórek organizacyjnych Kolejowego Zakładu Medycyny Pracy i Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej zawieszenie wykonywania zadań służby kolejowej medycyny pracy zostaje przedłużone do dnia 27 marca 2020 r. włącznie.

Okres obowiązywania zawieszenia może ulec zmianie.

Aktualne informacje na temat bieżącego funkcjonowania komórek organizacyjnych KZMP i CNMK w poszczególnych miastach, mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej PKP S.A. oraz w Dyrekcji Oddziału KMP, w Wydziale ds. Organizacji Świadczeń Medycznych, Logistyki i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 474 43 82 lub 22 474 41 01 lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat Dyrektora Oddziału KMP z dnia 19 marca 2020 r. godz. 14.00

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Komunikatu Dyrektora Oddziału KMP z dnia 16.03.2020 r. z godz. 10.00,  PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy Dyrekcja informuje o przedłużeniu zawieszenia wykonywania zadań służby kolejowej medycyny pracy we wszystkich lokalizacjach Kolejowego Zakładu Medycyny Pracy i Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej na terenie kraju do dnia 27 marca 2020 r. włącznie.

Okres obowiązywania zawieszenia może ulec zmianie.

Aktualne informacje na temat bieżącego funkcjonowania komórek organizacyjnych KZMP i CNMK w poszczególnych miastach, mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej PKP S.A. oraz w Dyrekcji Oddziału KMP, w Wydziale ds. Organizacji Świadczeń Medycznych, Logistyki i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 474 43 82 lub 22 474 41 01 lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat Dyrektora Oddziału KMP z dnia 16 marca 2020 r. godz. 14.00

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Komunikatu Dyrektora Oddziału KMP z dnia 16.03.2020 r. z godz. 10.00, PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy Dyrekcja informuje o przedłużeniu zawieszenia wykonywania zadań służby kolejowej medycyny pracy we wszystkich lokalizacjach Kolejowego Zakładu Medycyny Pracy i Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej na terenie kraju do dnia 20 marca 2020 r. włącznie.

Okres obowiązywania zawieszenia może ulec zmianie.

Aktualne informacje na temat bieżącego funkcjonowania komórek organizacyjnych KZMP i CNMK w poszczególnych miastach, mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej PKP S.A. oraz w Dyrekcji Oddziału KMP, w Wydziale ds. Organizacji Świadczeń Medycznych, Logistyki i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 474 43 82 lub 22 474 41 01 lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat Dyrektora Oddziału KMP z dnia 16 marca 2020 r. godz. 10.00

Szanowni Państwo,

Z powodu obowiązującego w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2,

Zarząd PKP S.A. wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach dotyczących trybu i terminów przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Z podobnym wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia wystąpił konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy.  Możliwe jest wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy Dyrekcja informuje o zawieszeniu w dniach 16 i 17 marca 2020 r. wykonywania zadań służby kolejowej medycyny pracy we wszystkich lokalizacjach Kolejowego Zakładu Medycyny Pracy i Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej na terenie kraju. Okres obowiązywania zawieszenia może ulec zmianie.

Aktualne informacje na temat bieżącego funkcjonowania komórek organizacyjnych KZMP i CNMK w poszczególnych miastach, mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej PKP S.A. oraz w Dyrekcji Oddziału KMP, w Wydziale ds. Organizacji Świadczeń Medycznych, Logistyki i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 474 43 82 lub 22 474 41 01 lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DANE KONTAKTOWE – szczegółowe dane teleadresowe

PAKIETY STANOWISKOWE – informacje dla Pracodawców

PROCEDURA ORZECZNICZA - warunki rozpoczęcia i przeprowadzenia procedury orzeczniczej

SZKOLENIA – informacje dla lekarzy i psychologów

DOKUMENTACJA MEDYCZNA - opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

AKTY PRAWNE – wykaz aktów prawnych mających zastosowanie w służbie kolejowej medycyny pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA – dla osób badanych