Fot. Aleksandra Cybulska

Być może słyszałaś/eś kiedyś, jak Twoje koleżanki i koledzy z pracy rozmawiali o podróżach, wspominając tajemniczo brzmiące nazwy FIP i OSŻD? A może regularnie korzystasz ze zniżkowych biletów krajowych, ale na urlop chciałabyś/chciałbyś wybrać się gdzieś dalej? Interesują Cię europejskie miasta, lubisz wypoczywać nad Morzem Śródziemnym lub w Skandynawii? A może myślisz o naprawdę dalekich podróżach, takich jak przejazd Koleją Transsyberyjską czy wyjazd do Chin? Pracując na kolei, masz sporo możliwości realizacji swoich podróżniczych pasji.

PO KOLEI: CO WYBRAĆ?

FIP to Zrzeszenie do Spraw Międzynarodowych Ulg Przejazdowych dla Personelu Kolejowego, działające przy UIC. Dzięki współpracy PKP (i pozostałych zarządów kolejowych) w Zrzeszeniu FIP pracownicy i członkowie ich rodzin, a także emeryci i renciści spółek uprawnionych (https://uic.org/) mają możliwość korzystania z biletów FIP i podróżowania kolejami zagranicznymi. Dzięki biletom i legitymacjom zniżkowym FIP można podróżować po większości krajów Europy Zachodniej, Środkowej, Północnej i Południowej, płacąc za przejazdy nawet równowartość kilku euro! Bilety FIP obowiązują nie tylko na kolei, ale także w wybranych liniach promowych.

OSŻD to Organizacja Współpracy Kolei, do której przynależą także PKP, dzięki czemu pracownicy kolejowych spółek mogą korzystać z bezpłatnych biletów, na podstawie których można podróżować po krajach Europy Wschodniej oraz Azji. (http://en.osjd.org/).

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z FIP i OSŻD?

Z biletów zagranicznych FIP i OSŻD może skorzystać każda osoba, która:

 • jest zatrudniona co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy,
 • przepracowała na kolei minimum rok,
 • wykupiła uprawnienia do korzystania z przejazdów krajowych (Ulgowa Usługa Transportowa) na dany rok,
 • złożyła wniosek o przyznanie świadczeń FIP lub OSŻD u koordynatora w danej spółce, dołączając potwierdzenie opłat za wystawienie dokumentów FIP (wydanie biletów OSŻD nie wiąże się z opłatami).

JAKI BILET WYBRAĆ?

 1. Bilety elektroniczne dla personelu kolejowego FIP (dawniej w formie książeczki). Bilety umożliwiają podróżowanie pociągami w danym kraju lub korzystanie z połączeń danych kolei (w niektórych państwach działa więcej przewoźników kolejowych). W przypadku części połączeń wymagane jest dokonanie opłat dodatkowych (np. za miejscówkę w pociągach dalekobieżnych). Generalnie bilety te działają na zasadzie karnetów uprawniających do odbycia nieograniczonej liczby przejazdów danymi kolejami w konkretnych, wybranych przez Ciebie dniach. Bilet na każde państwo/zarząd kolei ma cztery pola, w których należy wpisać datę odbycia podróży. Wpisanie daty na jedno z pól uprawniania do podróżowania tego konkretnego dnia oraz do końca następnego (do godziny 24.00), czyli de facto maksymalnie aż przez dwa dni. Więcej o zasadach korzystania z biletów elektronicznych FIP w poszczególnych krajach/na poszczególnych kolejach można znaleźć tutaj. (LINK DO PLIKU Z ZASADAMI - w przygotowaniu). Z biletów elektronicznych FIP można skorzystać raz w roku. Wyjątek stanowią bilety ważne na państwowe koleje Czech i Słowacji – możne ja zamówić dwa razy w roku. Maksymalnie można wnioskować o bilety na 12 państw/zarządów kolei w roku.
 • Międzynarodowa Karta Zniżek dla personelu kolejowego FIP (MKZ) ze znaczkiem potwierdzającym ważność legitymacji na dany rok kalendarzowy. To legitymacja uprawniająca do podróży pociągami zarządów kolei objętych FIP. Podstawowa różnica między MKZ a biletami elektronicznymi FIP to konieczność zakupu zwykłego biletu ze zniżką oraz – jeśli na dany pociąg jest to wymagane – miejscówki.
 • Bilet OSŻD, podobnie jak bilety FIP, można zamówić raz w roku. Działa on jednak na zupełnie innych zasadach. Po pierwsze, wystawiany jest ręcznie na specjalnych drukach. Po drugie, umożliwia podróżowanie na Wschód: do Europy Wschodniej i do Azji. Po trzecie, nie uprawnia do odbycia dowolnej liczby podróży, ale do przejazdu na ściśle określonej, zadeklarowanej na etapie wnioskowania trasie. Bilet można wykorzystać zarówno podczas podróży do sąsiedniego państwa (np. na Ukrainę), jak i przejazdu przez wiele krajów (np. do Chin). Ważność biletu wynosi 2 miesiące, chyba że jest ona ograniczona np. kończącą się ważnością uprawnień do Ulgowej Usługi Transportowej lub wiekiem dziecka.

ILE TO KOSZTUJE?

Za wydanie każdego dokumentu FIP (biletu elektronicznego, Międzynarodowej Karty Zniżek, znaczka przedłużającego ważność MKZ), pobierane są opłaty. Potwierdzenie dokonanej opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie dokumentów FIP.

Opłaty za wydanie dokumentów FIP należy uiszczać na rachunek PKP S.A. Centrala – numer 49 1020 1026 0000 1602 0348 6032.

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, dla której wnioskowany jest bilet/karta zniżek/ znaczek oraz informację dotyczącą rodzaju produktu np. bilet FIP, Międzynarodowa Karta Zniżek, znaczek do MKZ.

Aktualne ceny:

 • bilety elektroniczne FIP: do 6 szt. – 25 zł, powyżej 6 szt. – 50 zł,
 • Międzynarodowa Karta Zniżek FIP i pierwszy znaczek do MKZ – 60 zł,
 • znaczek ważności do Międzynarodowej Karty Zniżek FIP – 25 zł,
 • nowa Międzynarodowa Karta Zniżek w przypadku utracenia poprzedniej wraz ze znaczkiem – 265 zł.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTÓW FIP I OSŻD?

Wniosek o wydanie dokumentów FIP/OSŻD należy złożyć elektronicznie w systemie (LINK) (pracownik PKP S.A.) lub osobiście u koordynatora w swojej spółce.

Dodatkowe informacjeFormat plikuPliki do pobrania
Podróże koleją z FIP w Wielkiej Brytanii PDF Pobierz plik
DB aktualizacja czerwiec 2024 DOC Pobierz plik
Zestawienie NE Bahnen 22.04.2024- DB koleje niehonorujące FIP PDF Pobierz plik
CD-opłaty DOC Pobierz plik
Czechy opłaty w pociągach komercyjnych 2022-2023 PDF Pobierz plik
Czechy - lista zablokowanych pociągów PDF Pobierz plik
Czechy  lista zablokowanych połączeń w reionie Pilzna PDF Pobierz plik
Rezerwacja miejscówek w GB National Rail (English) PDF Pobierz plik
Rezerwacja miejscówek w GB National Rail (German) PDF Pobierz plik
Rezerwacja miejscówek wr GB National Rail (French) PDF Pobierz plik
Special conditions of MÁV-START for international travel applicable from 10th December 2023 PDF Pobierz plik

 

Porady dla użytkownikówFormat plikuPliki do pobrania
Podróże w Polsce PDF Pobierz plik

Journeys with FIP

PDF Pobierz plik