W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, mając na uwadze wysoką skalę obecnych zarażeń SARS-CoV-2 oraz idącą za tym konieczność zachowania środków szczególnej ostrożności informujemy, że w czasie epidemii obsługa dotycząca nabywania ulgowych usług transportowych (UUT) na 2022 rok, odbywać się będzie wyłącznie drogą korespondencyjNą.

Stacjonarne punkty świadczeń przejazdowych pozostaną nieczynne.

Państwa wnioski o wykup UUT będziemy realizować w trakcie całego 2022 roku.
Jedynie wniosek na nabycie ulgi w klasie dowolnej, należy złożyć do PKP S.A. do dnia 31 marca 2022 r.

Wniosek wraz z załącznikami (dowodem wpłaty oraz dokumentem potwierdzającym pobieranie emerytury/renty), można przesłać:

 1. Pocztą tradycyjną - Poczta Polska

Dokumenty należy przesłać na właściwy adres, w zależności od tego, w którym z punktów świadczeń przejazdowych byliście Państwo dotychczas obsługiwani (wykaz adresów pocztowych do pobrania).

 1. Pocztą elektroniczną - e-mail

Dokumenty należy przesłać na właściwy adres e-mail, w zależności od tego, w którym
z punktów świadczeń przejazdowych byliście Państwo dotychczas obsługiwani (wykaz adresów e-mail do pobrania).

 1. Przez formularz kontaktowy na stronie PKP S.A. pod linkiem .

Do wniosku należy dołączyć:

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty,
 • aktualny dokument potwierdzający pobieranie świadczenia emerytalno – rentowego (odcinek emerytalno – rentowy lub zaświadczenie o pobieraniu emerytury/renty wystawione przez właściwy organ lub wyciąg bankowy uwzględniający wpływ emerytury/renty od właściwego organu ze wskazaniem: imienia i nazwiska wnioskodawcy, nazwy organu emerytalno – rentowego, daty, znaku świadczenia) (wniosek do pobrania)

Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny (wykaz numerów telefonów do pobrania).

OSOBY UPRAWNIONE

Osobami uprawnionymi są:

 • emeryt,
 • rencista w związku z niezdolnością do pracy, wypadkiem przy pracy na kolei lub chorobą zawodową powstałą w związku z pracą na kolei,
 • rencista rodzinny,

obsługiwany przez PKP S.A., o ile spełnia warunki określone w Porozumieniu w sprawie ulgowych usług transportowych z dnia 27.11.2013 r.

PAKIETY

UUT mogą być nabywane w 2 pakietach:

 1. pakiet I obejmuje przewoźników:
 • PKP Intercity S.A.
 • Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.
 • Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
 1. pakiet II obejmuje przewoźników:
 • POLREGIO sp. z o.o.
 • Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
 • Koleje Śląskie sp. z o.o.
 • Koleje Dolnośląskie S.A.
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
 • Koleje Małopolskie sp. z o.o.

KOSZTY

Koszt wykupu ulgi zależy od wybranego pakietu oraz klasy przejazdu:

 • pakiet I kl. 2: 69,91 zł
 • pakiet I kl. dowolna: 249,68 zł
 • pakiet II: 69,91 zł
 • pakiet I kl. 2 i pakiet II: 126,32 zł
 • pakiet I kl. dowolna i pakiet II: 306,09 zł.

Opłata za wydanie duplikatu zagubionej bądź zniszczonej legitymacji wynosi:

 • 60,50 zł za pierwszy duplikat,
 • 121,00 zł za drugi duplikat,
 • 302,51 zł za trzeci duplikat.

SPOSÓB DOKONANIA PŁATNOŚCI

Opłatę wnosi się na numer rachunku bankowego jednostki organizacyjnej PKP S.A. obsługującej wnioskodawcę:

 • PKP S.A. Centrala
 • 12 1020 1026 0000 1702 0348 5679
 • PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku
 • 22 1020 1026 0000 1302 0348 5695
 • PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach
 • 67 1020 1026 0000 1002 0348 5711
 • PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie
 • 17 1020 1026 0000 1202 0348 5737
 • PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu
 • 22 1020 1026 0000 1002 0348 5745
 • PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
 • 20 1020 1026 0000 1602 0348 5778
 • PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu
 • 30 1020 1026 0000 1202 0348 5794
 • PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy
 • 20 1020 1026 0000 1302 0348 5828.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Dokumentem poświadczającym możliwość korzystania z ulgowych usług transportowych jest legitymacja, ważna wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

W 2022 roku możliwe są dwie ścieżki postępowania przy wykupie UUT:

 1. przedłużenie ważności legitymacji wydanej na 2021 rok o kolejny rok (2022)
 • o ile nie ulegają zmianie dane osobowe, rodzaj pobieranego świadczenia
  (emerytura/renta), pakiet, klasa przejazdu, legitymacje są niezniszczone (tzn. są
  w stanie umożliwiającym odczytanie danych na legitymacji), złożony zostanie wniosek o nabycie UUT na 2022 rok (wraz z wymaganymi załącznikami) lub
 1. otrzymanie nowej legitymacji na 2022 rok
 • wyłącznie w przypadku braku wykupu UUT na 2021 rok, zmiany danych osobowych, klasy przejazdu, pakietu, zniszczenia legitymacji.

W przypadku:

 • utraty legitymacji, należy niezwłocznie powiadomić PKP S.A.,
 • utraty uprawnienia do korzystania z ulgowych usług transportowych, legitymacje należy niezwłocznie zwrócić do PKP S.A.,
 • odstąpienia legitymacji lub przejazdu na podstawie sfałszowanej (podrobionej przerobionej) legitymacji, wnioskodawca traci posiadanie uprawnień do korzystania
  z ulgowych usług transportowych do końca roku kalendarzowego, na który zostały wykupione.

Osoby korzystające z ulgowych usług transportowych, mogą nabywać bilety:

 • jednorazowe,
 • okresowe:
 • odcinkowe imienne miesięczne,
 • sieciowe imienne roczne lub kwartalne, ważne w danym roku kalendarzowym.

Minimalna opłata za przejazd, nie może być niższa niż 50% ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, stosowanego przez przewoźnika w danej klasie i kategorii pociągu.

Ceny biletów i zasady odprawy określają odrębne przepisy wydawane przez przewoźników.

W internetowym serwisie sprzedaży biletów PKP Intercity S.A. (serwis e-IC), można kupić bilety sieciowe ważne w pociągach tego przewoźnika. Do serwisu e-IC można wejść przez stronę internetową – www.intercity.pl.

Bilet zakupiony przez serwis e-IC:
- można wydrukować dowolną ilość razy i w każdym momencie,
- można okazać na urządzeniu elektronicznym,
- nie blaknie.
W serwisie można kupić rezerwacje do biletu sieciowego a także samodzielnie zmienić dane na bilecie sieciowym:
- imię i nazwisko – dowolną ilość razy przed rozpoczęciem ważności biletu,
- imię i nazwisko, kategorię osoby uprawnionej (np. z pracownika na emeryta) – po jednym razie po rozpoczęciu ważności biletu.