Polskie Koleje Państwowe S.A. informują, iż wszystkie postępowania przetargowe są ogłaszane i prowadzone za pośrednictwem Platformy Zakupowej PKP.

Wszelkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są pod adresem: pkp.eb2b.com.pl

Postępowania przetargowe, ogłoszone przed dniem 15 grudnia 2018 roku, dla których trwa etap składania ofert bądź prowadzony jest nadal proces wyboru wykonawcy dostępne będą pod tym adresem.