Zdjęcie: Dworzec Olsztyn Zachodni

 

Wizualizacja: Dworzec w Nidzicy

 

W zakresie dworca Nidzica projekt obejmuje wyburzenie istniejącego obiektu i wybudowanie nowego budynku w formie IDS (Innowacyjny Dworzec Systemowy), w którym przewidziano poczekalnię, kasy biletowe, ogólnodostępne toalety z pomieszczeniem opiekuna z dzieckiem, ścianę (wieżę) zegarową, otwartą poczekalnię pod zadaszeniem od strony peronów a także punkt biblioteczny w formie poczekalni z możliwością korzystania także przez pasażerów. Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podróżnych obiekt zostanie wyposażony monitoring, system dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) a zagospodarowanie terenu wokół dworca obejmie utworzenie miejsc parkingowych, budowę wiaty na rowery, wymianę nawierzchni, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń i terenów zieleni.

Objęty ochroną zabytków kompleks dworcowy w Olsztynku będzie podlegał gruntownej przebudowie, polegającej między innymi na przeniesieniu funkcji dworcowych w ramach istniejącego kompleksu. Inwestycja obejmuje m.in. całkowitą wymianę poszycia dachowego, wykonanie prac wykończeniowych wnętrz, zamontowanie nowej okładziny elewacyjnej, przebudowę i budowę sieci oraz przyłączy, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych w tym monitoringu, alarmowej, fotowoltaiki. Montaż systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, systemów identyfikacji wizualnej, budowa nowej wiaty dla podróżnych, usprawnienie układu komunikacyjnego, budowa nowego parkingu dla samochodów, wykonanie nowych terenów zieleni wraz z montażem elementów małej architektury uczynią obiekt dostosowanym do oczekiwań i potrzeb osób korzystających z dworca.

Nowy układ wewnętrzny budynku dworca Olsztyn Zachodni został dopasowany, na bazie istniejącej konstrukcji, do nowego sposobu użytkowania zgodnego z zapotrzebowaniem pasażerów. Zmiana układu funkcjonalno-przestrzennego, przebudowa wszystkich instalacji i montaż nowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, nowa okładzina elewacyjna wraz z iluminacją, montaż tablic informacyjnych, instalacji zegarowej i nagłośnieniowej uczyniły obiekt przyjaznym podróżnym. Jednocześnie dostępność i poprawę połączenia z innymi środkami transportu zapewnia wykonana zadaszona wiata rowerowa i 12 miejsc parkingowych.

Znajdujący się przy ważnym węźle komunikacyjnym miasta dworzec Olsztyn Główny podlegać będzie gruntownej przebudowie prowadzącej do dostosowania dworca do aktualnych potrzeb i funkcji. Stworzenie wysokiej jakości przestrzeni obsługi podróżnych wraz z uzupełniającą się powierzchnią publiczną i komercyjną ma na celu przywrócenie obiektowi reprezentacyjności jako „bramy miasta” oraz uczynienie z dworca wizytówki zarówno kolei jak i Olsztyna. Zwiększenie dostępności obiektu dla podróżnych nastąpi w skutek stworzenia nowego układu komunikacyjnego, urządzenia miejsc postoju rowerów oraz miejsc parkingowych dla samochodów.

W ramach prac inwestycyjnych dla wszystkich obiektów przewidziano udogodnienia zapewniające obsługę osób niepełnosprawnych przez eliminację barier architektonicznych, specjalne elementy nawierzchniowe, systemy podawania komunikatów i sygnalizacji, przystosowane toalety.

Harmonogram prac

Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę dla dworca Olsztynek: 22.09.2017

Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę dla dworca Nidzica: 17.07.2017

Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę dla dworca Olsztyn Zachodni: 29.10.2015

Planowane uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę dla dworca Olsztyn Główny: 27.08.2020

Planowane zakończenie robót budowlanych dla dworca Olsztynek: kwiecień 2021

Planowane zakończenie robót budowlanych dla dworca Nidzica: czerwiec 2020

Zakończenie robót budowlanych dla dworca Olsztyn Zachodni: czerwiec 2017 - dworzec oddany do użytku

Planowane zakończenie robót budowlanych dla dworca Olsztyn Główny: listopad 2022

Informacje finansowe zgodnie z Umową o dofinansowanie

Wartość całkowita projektu: 48 164 060,10 zł.

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 37 247 619,53 zł.

Wartość dofinansowania: 31 660 476,60 zł.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Wschodnia wprowadziła systemy przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów i korupcji. Opis procesu zgłaszania nadużyć, nieprawidłowości i innych niewłaściwych postępowań został opisany w Polityce przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Więcej informacji na temat przeciwdziałania nadużyciom dostępne jest na stronie Instytucji Zarządzającej oraz stronie internetowej http://www.polskawschodnia.gov.pl/.