Dworzec Siemiatycze

Wpisany do ewidencji zabytków dworzec Siemiatycze znajduje się 6 km od miasta, z czego wynika szczególne zapotrzebowanie na infrastrukturę usprawniającą łączenie różnych środków transportu z koleją. Z tego powodu zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół dworca wraz z terenami zielonymi w szczególności obejmie wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych, montaż wiaty rowerowej i innych elementów małej architektury.

Jednocześnie w ramach gruntownej modernizacji i dostosowania powierzchni budynku dworca do realnego zapotrzebowania i funkcji zostanie wykonana nowa aranżacja wnętrza, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie sanitariatów oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych. Bezpieczeństwo zapewni wykonana instalacja monitoringu.

Dworzec Czeremcha

 Wizualizacja: Dworzec Czeremcha

Dostosowanie do oczekiwań i potrzeb podróżnych powstałego w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku dworca Czeremcha będzie w głównej mierze polegała na zmniejszeniu jego powierzchni o około 390 m2, dzięki czemu wykonany zostanie nowy układ funkcjonalno-przestrzenny wnętrza umożliwiający pełną obsługę pasażerską – kasy, poczekalnia, Przebudowa obejmie ponadto renowację lub wymianę konstrukcji i pokrycia dachu, przebudowę instalacji wewnętrznych wraz z wykonaniem nowych przyłączy, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej.

Dodatkowo zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podróżnych zostanie osiągnięte przez wyposażenie budynku w system identyfikacji wizualnej, montaż tablic informacji dynamicznej, oraz remont i uporządkowanie terenu wokół dworca, w tym budowę miejsc parkingowych, urządzenie miejsc postoju rowerów, wykonanie nowych terenów zieleni.

W ramach przebudowy obu dworców przewidziano dostosowanie obiektów dla osób z wózkami z dziećmi lub dużym bagażem oraz udogodnienia zapewniające obsługę osób niepełnosprawnych przez eliminację barier architektonicznych, specjalne elementy nawierzchniowe, systemy podawania komunikatów i sygnalizacji, przystosowane toalety.

Harmonogram prac

Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę dla dworca Siemiatycze: 26.10.2017

Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę dla dworca Czeremcha: 06.09.2017

Planowane zakończenie robót budowlanych dla dworca Siemiatycze: lipiec 2020

Planowane zakończenie robót budowlanych dla dworca Czeremcha: grudzień 2019

Informacje finansowe zgodnie z Umową o dofinansowanie

Wartość całkowita projektu: 12 621 053,16 zł.

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 10 102 685,50 zł.

Wartość dofinansowania: 8 587 282,67 zł.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Wschodnia wprowadziła systemy przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów i korupcji. Opis procesu zgłaszania nadużyć, nieprawidłowości i innych niewłaściwych postępowań został opisany w Polityce przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Więcej informacji na temat przeciwdziałania nadużyciom dostępne jest na stronie Instytucji Zarządzającej oraz stronie internetowej http://www.polskawschodnia.gov.pl/.