Dworzec Siemiatycze

Wpisany do ewidencji zabytków dworzec Siemiatycze znajduje się 6 km od miasta, z czego wynika szczególne zapotrzebowanie na infrastrukturę usprawniającą łączenie różnych środków transportu z koleją. Z tego powodu zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół dworca wraz z terenami zielonymi w szczególności obejmie wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych, montaż wiaty rowerowej i innych elementów małej architektury.

Jednocześnie w ramach gruntownej modernizacji i dostosowania powierzchni budynku dworca do realnego zapotrzebowania i funkcji zostanie wykonana nowa aranżacja wnętrza, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie sanitariatów oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych. Bezpieczeństwo zapewni wykonana instalacja monitoringu.

Dworzec Czeremcha

 Wizualizacja: Dworzec Czeremcha

Dostosowanie do oczekiwań i potrzeb podróżnych powstałego w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku dworca Czeremcha będzie w głównej mierze polegała na zmniejszeniu jego powierzchni o około 390 m2, dzięki czemu wykonany zostanie nowy układ funkcjonalno-przestrzenny wnętrza umożliwiający pełną obsługę pasażerską – kasy, poczekalnia, Przebudowa obejmie ponadto renowację lub wymianę konstrukcji i pokrycia dachu, przebudowę instalacji wewnętrznych wraz z wykonaniem nowych przyłączy, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej.

Dodatkowo zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podróżnych zostanie osiągnięte przez wyposażenie budynku w system identyfikacji wizualnej, montaż tablic informacji dynamicznej, oraz remont i uporządkowanie terenu wokół dworca, w tym budowę miejsc parkingowych, urządzenie miejsc postoju rowerów, wykonanie nowych terenów zieleni.

W ramach przebudowy obu dworców przewidziano dostosowanie obiektów dla osób z wózkami z dziećmi lub dużym bagażem oraz udogodnienia zapewniające obsługę osób niepełnosprawnych przez eliminację barier architektonicznych, specjalne elementy nawierzchniowe, systemy podawania komunikatów i sygnalizacji, przystosowane toalety.

Harmonogram prac

Harmonogram prac realizowanych na poszczególnych dworcach znajduje się na stronie zmieniamydworce.pkp.pl

Informacje finansowe zgodnie z Umową o dofinansowanie

Wartość całkowita projektu: 23 481 372,55 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 18 932 213,46 zł

Wartość dofinansowania: 12 738 213,30 zł

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Wschodnia wprowadziła systemy przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów i korupcji. Opis procesu zgłaszania nadużyć, nieprawidłowości i innych niewłaściwych postępowań został opisany w Polityce przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Więcej informacji na temat przeciwdziałania nadużyciom dostępne jest na stronie Instytucji Zarządzającej oraz stronie internetowej http://www.polskawschodnia.gov.pl/.