Tylko w 2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamontują około 700 stojaków rowerowych, m.in. dzięki inwestycjom współfinansowanym z projektów unijnych. Na kolejowej mapie Polski jest już ponad 15 000 stojaków na 1780 stacjach i przystankach oraz przy około 400 dworcach. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z zarządcą dworców zapewniają dogodne łączenie podróży rowerem i pociągiem.

Charakteryzują się nowoczesną estetyką, współczesną formą architektoniczną, a do są tego dostępne, bezpieczne i ekologiczne. Nowe dworce w Gorzkowicach i  Wilkoszewicach zostały właśnie otwarte dla podróżnych.

Dziś (25.05) Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały porozumienie w sprawie współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej. Celem porozumienia jest przygotowanie żołnierzy WOT i pracowników PKP S.A. do współdziałania w różnych stanach gotowości obronnej państwa oraz w sytuacji wprowadzenia stopni alarmowych.

Nowoczesna przestrzeń obsługi podróżnych w historycznej bryle, z usprawnieniami dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozwiązaniami przyjaznymi środowisku – taki będzie dworzec Bydgoszcz Zachód po zakończeniu inwestycji. PKP S.A. podpisały umowę z wykonawcą robót budowlanych.