Wpisany do ewidencji zabytków dworzec Skarżysko-Kamienna znajduje się przy głównym placu miejskim, wokół którego zlokalizowane są przystanki autobusowe (miejskie i regionalne), parking miejski, główny budynek poczty oraz liczne obiekty usługowe.

Zachowując w obiekcie funkcje obsługi pasażerów wraz z towarzyszącymi funkcjami komercyjnymi oraz zapleczem technicznym zakresem projektu objęto zmianę układu funkcjonalno-przestrzennego budynku, wykonanie nowej aranżacji wnętrz uwzględniającej potrzeby pasażerów oraz najemców, renowację lub wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej.

Jednocześnie kompleksowa poprawa komfortu podróżnych zostanie zapewniona dzięki wykonaniu zintegrowanego z systemami stacji kolejowej systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP), montażu wind do tunelu, przebudowie i zagospodarowaniu terenu wokół dworca, w tym budowie parkingu Park&Ride połączonego z dworcem i peronami istniejącą kładką dla pieszych, a następnie planowanym do realizacji tunelem pod torami.

W ramach przebudowy przewidziano również udogodnienia zapewniające obsługę osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez eliminację barier architektonicznych, specjalne elementy nawierzchniowe, systemy podawania komunikatów i sygnalizacji, kasę oraz toaletę przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

Wizualizacja: Dworzec Skarżysko-Kamienna

Harmonogram prac

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę: 11.06.2018

Planowane zakończenie robót budowlanych: listopad 2020

Informacje finansowe zgodnie z Umową o dofinansowanie

Wartość całkowita projektu: 19 464 990,58 zł.

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 15 730 195,60 zł.

Wartość dofinansowania: 12 148 754,04 zł.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Wschodnia wprowadziła systemy przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów i korupcji. Opis procesu zgłaszania nadużyć, nieprawidłowości i innych niewłaściwych postępowań został opisany w Polityce przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Więcej informacji na temat przeciwdziałania nadużyciom dostępne jest na stronie Instytucji Zarządzającej oraz stronie internetowej http://www.polskawschodnia.gov.pl/.