Celem strategicznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu. 

Inwestycje realizowane przez PKP S.A. polegające na modernizacji dworców kolejowych wpływają na poprawę efektywności funkcjonowania układu transportowego województwa oraz zwiększenie dostępności.

Projekty realizowane w ramach programu:

Oddane do uzytku w październiku 2018 r. zobacz więcej

Przebudowa trzech budynków dworcowych: Siechnice, Św. Katarzyna oraz Żerniki Wrocławskie – Smardzów wraz z zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Wizualizacja: Dworzec Siechnice

 

Wizualizacja: Dworzec Św. Katarzyna

 

Wizualizacja: Dworzec Żerniki Wrocławskie - Smardzów

Projekt realizowany w woj. dolnośląskim w obszarze Aglomeracji Wrocławskiej. Przedmiot projektu dotyczył przebudowy 3 budynków dworcowych w gminie Siechnice wraz z zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Do przebudowy przeznaczono budynek dworca w Siechnicach przy ul. Kolejowej 4 - działka o nr ewid. 615/12, w Świętej Katarzynie przy ul. Stacyjnej 3 - działka o nr ewid. 63/6 oraz w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowej 1 - działka o nr ewid. 185/5.

PKP S.A. zakończyła przebudowę trzech dworców w Gminie Siechnice. Obiekty na stacjach Siechnice, Święta Katarzyna i Żerniki Wrocławskie – Smardzów Wrocławski zostały udostępnione 9 października  2018r. podróżnym.

Każdy z aglomeracyjnych dworców został poddany gruntownej przebudowie i dostosowany do współczesnych potrzeb podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Pojawiły się ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, a także tablice multisensoryczne. Zakres prac objął m.in. wykonanie izolacji i instalacji; wymianę okien, drzwi i pokrycia dachowego; renowację elewacji oraz zagospodarowanie terenu przyległego do budynków.