Siechnice - wizualizacja Św. Katarzyna - wizualizacja Żerniki Wrocławskie-Smardzów - wizualizacja

29 listopada 2017 roku pomiędzy PKP S.A. a Województwem Dolnośląskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WD została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu „Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie - Smardzów w szczególności na potrzeby kolei aglomeracyjnej w ramach ZIT WrOF”.

Projekt realizowany był w woj. dolnośląskim w obszarze Aglomeracji Wrocławskiej. Przedmiot projektu dotyczy przebudowy 3 budynków dworcowych w gminie Siechnice wraz z zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Do przebudowy przeznaczono budynek dworca w Siechnicach przy ul. Kolejowej 4 , w Świętej Katarzynie przy ul. Stacyjnej 3 oraz w Żernikach Wrocławskich-Smardzów przy ul. Kolejowej 1.

Partnerem projektu była gmina Siechnice. W ramach podpisanego porozumienia gmina użytkować będzie pozostałą powierzchnię budynków, nie związaną z funkcją obsługi podróżnych. W Siechnicach znajdzie się: Poradnia Pedagogiczna, Wydział Finansowo-Księgowy i Wydział Edukacji a w Św. Katarzynie: Straż Miejska, Gminne Centrum Monitoringu i publiczne archiwum Związku Międzygminnego Ślęza Oława. W Żernikach Wrocławskich przewidziano wyłącznie funkcję obsługi podróżnych i ruchu kolejowego.

W październiku 2018r. PKP S.A. zakończyła przebudowę trzech dworców w Gminie Siechnice. Obiekty na stacjach Siechnice, Święta Katarzyna i Żerniki Wrocławskie – Smardzów Wrocławski zostały udostępnione podróżnym.

Każdy z aglomeracyjnych dworców został poddany gruntownej przebudowie i dostosowany do współczesnych potrzeb podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Pojawiły się ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, a także tablice multisensoryczne. Zakres prac objął m.in. wykonanie izolacji i instalacji; wymianę okien, drzwi i pokrycia dachowego; renowację elewacji oraz zagospodarowanie terenu przyległego do budynków.

- Zmodernizowane dworce na Dolnym Śląsku to tylko jeden z elementów szerokiego programu inwestycyjnego na polskiej kolei. Programu, który ma na celu nie tylko poprawę warunków podróżowania w dużych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach i w obrębie aglomeracji. To jeden z celów prowadzonej obecnie polityki zrównoważonego rozwoju – mówi Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

- Dla mnie zakończenie inwestycji związanych z remontami i odbudowa dworców kolejowych na Dolnym Śląsku to sprawa kluczowa. Oddajemy mieszkańcom regionu przepięknie odnowione i funkcjonalne obiekty. Dziękuję PKP za pomoc i dziękuję wykonawcom za sprawne przeprowadzenie inwestycji. Program modernizacji dworców kolejowych objął cały region. Dziś mamy również dobre wiadomości dla mieszkańców Wałbrzycha, ale też Siechnic czy Żernik Wrocławskich-Smardzów. Obiekty przez kolejne lata będą dobrze służyć Dolnoślązakom – mówi Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski.

- Dworce na stacjach Siechnice, Święta Katarzyna i Żerniki Wrocławskie-Smardzów są kolejnymi zmodernizowanymi i oddanymi do użytku obiektami, które objęto Programem Inwestycji Dworcowych. I z pewnością nie ostatnimi. Jeszcze w tym roku chcemy udostępnić podróżnym obiekty w Jaworze i Strzelinie, oba na Dolnym Śląsku – mówi Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A.

Siechnice

W ramach inwestycji zmieniony został układ funkcjonalny budynku. W obiekcie znalazła się m.in. poczekalnia, kasa biletowa, toalety, punkt obsługi klienta oraz pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem. Koszt inwestycji wyniósł 3,5 mln zł netto.

Święta Katarzyna

Na dworcu zmieniony został układ funkcjonalny pomieszczeń. Podobnie jak na dworcu w Siechnicach, tutaj również znalazła się poczekalnia, toalety, punkt obsługi klienta oraz pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem. W ramach dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w budynku zainstalowana została winda. Koszt inwestycji wyniósł 3,9 mln zł netto.

 

Żerniki Wrocławskie – Smardzów Wrocławski

Kompleksowa modernizacja nieczynnego wcześniej dworca objęła częściową zmianę układu funkcjonalnego wewnątrz budynku. Dworzec został w pełni dostosowany do potrzeb obsługi podróżnych i ruchu kolejowego. W ramach inwestycji rozebrano parterową przybudówkę dworca. Powiększono też powierzchnię przeznaczoną do obsługi podróżnych. Wewnątrz urządzono poczekalnię, toalety, pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem oraz biuro obsługi klienta. Koszt inwestycji wyniósł 3,1 mln zł.

 

Na wszystkich dworcach zainstalowany został monitoring, który wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Pojawił się również system dynamicznej informacji pasażerskiej.

Za realizację inwestycji odpowiadała Firma Budowlana DOTA Sp. z o.o. sp.k. z Poznania. Nakłady poniesione w całości na trzy dworce wyniosły 10,5 mln zł netto. Inwestycja została sfinansowana ze środków unijnych oraz środków własnych PKP S.A.

Zadanie „Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie – Smardzów Wrocławski w szczególności na potrzeby kolei aglomeracyjnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT WrOF” zostało zrealizowane z  dofinansowaniem uzyskiwanym ze środków Unii Europejskiej z programu RPO WD 2014-2020 w ramach działania PI 5.2.RPO WD 2014-2020.

Harmonogram prac

Projektowanie od sierpnia 2016 do lutego 2017

Realizacja robót od lipca 2017, oddzne do użytku październik 2018

Informacje finansowe

Całkowita wartość projektu: 12.090.861,76 PLN, kwota wydatków kwalifikowalnych: 5.613.782,53 PLN, dofinansowanie: 4.419.169,60 PLN co stanowi 78,72 % wydatków kwalifikowalnych

Podmioty zaangażowane

Inwestor: PKP S.A., Partner: Gmina Siechnice, Projektant: SANKON S.C. Alicja i Adam Santorowscy, Wykonawca: Firma budowlana DOTA Sp. z o.o., Sp. k. , Nadzór Inwestorski: SAFEGE S.A.S.  Oddział w Polsce