belka poprad 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego realizowane sa dwa projekty:

Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu Etap I oraz Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu Etap II

Etap I zakłada, że na dworcach Wierchomla Wielka, Żegiestów, Żegiestów-Zdrój w ramach projektu zostanie wykonana przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. Dla dworców Milik, Młodów oraz Łomnica-Zdrój przewidziano budowę nowych dworców w miejscu istniejących obiektów (w przypadku Łomnicy Zdrój – w miejscu spalonego budynku dworca).

Etap II zakłada, że na dworcach Piwniczna Zdrój, Piwniczna, Stary Sącz, Rytro oraz Barcice zostanie wykonana przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. Dla dworca Zubrzyk przewidziano budowę stylizowanego dworca w miejscu istniejącego obiektu (obiekt do wyburzenia).

Zakres robót budowlanych obejmuje:

  1. Przebudowę i modernizację budynków dworców kolejowych (8 obiektów);
  2. Wyburzenie istniejącego budynku dworca w Młodowie i Zubrzyku;
  3. Budowę nowych budynków dworców kolejowych (4 obiekty);
  4. Budowę wiat rowerowych (parkingi Bike & Ride);
  5. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, parking krótkiego postoju, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, chodniki na terenie przy dworcach kolejowych;
  6. Wykonanie sieci, instalacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz przyłączy: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodnej, energii elektrycznej oraz teletechniczne;
  7. Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury;
  8. Dworce będą dostosowane do potrzeb osób z ograniczona możliwością poruszania się;
  9. Dworce zwiększą swój potencjał integracyjny z innymi środkami transportu. Będą wyposażone; w wiaty rowerowe w ramach parkingów Bike & Ride oraz zapewnią integrację z komunikacją zbiorową;

Projekty realizowane w ramach programu:

Projekt Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu Etap I

Projekt zakłada, że na dworcach Wierchomla Wielka, Żegiestów, Żegiestów-Zdrój w ramach projektu zostanie wykonana przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. Dla dworców Milik, Młodów oraz Łomnica-Zdrój przewidziano budowę nowych dworców w miejscu istniejących obiektów (w przypadku Łomnicy Zdrój – w miejscu spalonego budynku dworca).

Projekt Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu Etap II

Projekt zakłada, że na dworcach Piwniczna Zdrój, Piwniczna, Stary Sącz, Rytro oraz Barcice zostanie wykonana przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. Dla dworca Zubrzyk przewidziano budowę stylizowanego dworca w miejscu istniejącego obiektu (obiekt do wyburzenia).